PL 2564
Thiền viện Toàn Giác - Thôn Đoàn Kết, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai - ĐT: 0918068719
Mới cập nhật: Hình ảnh lễ Giỗ lần thứ 34 của Sư Ông Thiện Tường tại Tổ Đình Giác Nguyên -
Lời Phật Dạy
Lời Phât dạy - Kinh Trung Bộ số 131
-- Xem tiếp --
Lời Phật Dạy
Lời Phật dạy - Kinh Pháp Cú số 183
-- Xem tiếp --
Video Clip
-- Xem tiếp --
Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh

Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh

 

BÀI GIẢNG MP3 (Nguồn: Làng Mai)

Năm 1993-1994

 1. 1993-11-21 Cách học Phật - mp3
 2. 1993-11-25 Tu học Phật, Duyên khởi - mp3
 3. 1993-11-28 Bốn sự thật - mp3
 4. 1993-12-02 Khổ và vui - mp3
 5. 1993-12-05 Chánh kiến - mp3
 6. 1993-12-09 Chánh kiến - mp3
 7. 1993-12-12 Chánh tư duy - mp3
 8. 1993-12-16 Chánh ngữ - mp3
 9. 1993-12-19 Chánh niệm, tâm hành - mp3
 10. 1993-12-23 Chánh niệm - mp3
 11. 1993-12-26 Chánh niệm - mp3
 12. 1993-12-30 Chánh niệm - mp3
 13. 1994-01-06 Đạo đế - mp3
 14. 1994-01-09 Quán chiếu về thọ, tâm hành, tưởng - mp3
 15. 1994-01-13 Quán niệm về pháp, chánh tinh tấn - mp3
 16. 1994-01-16 Chánh tinh tấn, chánh định - mp3
 17. 1994-01-20 Tam pháp ấn - mp3
 18. 1994-01-23 Ta đang làm gì, năm lễ - mp3
 19. 1994-01-27 Quán không trong năm lễ - mp3
 20. 1994-01-30 Ba cửa giải thoát - mp3
 21. 1994-02-03 Giáo lý duyên khởi - mp3
 22. 1994-02-06 Chân tâm duyên sinh - mp3
 23. 1994-02-13 Bốn tâm vô lượng - mp3
 24. 1994-02-17 Niềm tin Tam Bảo - mp3
 25. 1994-02-20 Kết thúc - mp3

 

Năm 1994 - 1997

 1. Kinh Tư Lượng  -  mp3
 2. Thiền là gì  - mp3
 3. Kinh An ban thủ ý - Tứ niệm xứ  - mp3
 4. Đối tượng quán chiếu về thân  - mp3
 5. Quán chiếu cảm thọ -mp3
 6. Quán chiếu về tâm hành - mp3
 7. Quán chiếu lãnh thổ của mình  - mp3
 8. Quán vô thường và 4 pháp  - mp3
 9. Bốn hơi thở cuối và Tứ thiền -mp3
 10. Đạo Bụt truyền qua VN  - mp3
 11. Phương pháp đạt thiền - mp3
 12. Tựa Kinh An ban thủ ý & 16 hơi thở  - mp3
 13. Tứ thiền & Đạo chí -  mp3
 14. Pháp môn của Tăng Hội & hơi thở 11,12 - mp3
 15. Lão Tử hóa Hồ & hơi thở 13 - mp3
 16. Quán li tham và tịch diệt  -  mp3
 17. Thiên đường và địa đường  - mp3
 18. Nhất hạnh & Tổng trì tam muội - mp3
 19. Thực tập có mặt & Tổng trì tam muội -  mp3
 20. Tu cho tổ tiên  - mp3
 21. Ngũ phần hương & Tổ Vô ngôn thông  - mp3
 22. Thức dậy mỉm cười  -  mp3
 23. Bảo trì khu vườn - thế tam giác  -  mp3
 24. Bài khảo nghiệm - bẻ thế tam giác  -  mp3
 25. Thực tập căn bản  -  mp3
 26. Vô đắc & thiền phái Vô Ngôn Thông  -  mp3
 27. Mỗi hiên tượng là bông hoa - 3 lạy  -  mp3
 28. Thiền thoại đầu -  mp3
 29. Đi chơi trong bản môn  - mp3
 30. Ru nội kết - thực tập trong bản môn -  mp3
 31. Thiền hành là ngưng lại  - mp3
 32. Chánh báo, y báo & 3 lạy  - mp3
 33. Tổ Thảo Đường & các tổ truyền qua VN -  mp3
 34. Chánh tín & ngũ lực -  mp3
 35. Trần Thái Tông -  mp3
 36. Tu tập trong tăng thân & Trần Thái Tông  -  mp3
 37. Thiền phổ và nhu yếu của vua -  mp3
 38. Vô vị chân nhân -  mp3
 39. Thiền sư Thường Chiếu -  mp3
 40. Hiện pháp lạc trú – mp3
 41. Tuệ Trung Thượng sĩ -  mp3
 42. Cái nhìn bất nhị - mp3
 43. Oai nghi & Tuệ trung thượng sĩ -  mp3
 44. Cư trần lạc đạo (Trần Nhân Tông)  -  mp3
 45. Cư trần lạc đạo (tt)  - mp3
 46. Thương không hưởng thụ & CưTLĐ (hồi 3)  -  mp3
 47. Cư trần lạc đạo (hồi 3,4)  -  mp3
 48. Cư trần lạc đạo (hồi 5,6)  -  mp3
 49. Cư trần lạc đạo (hồi 7,8) Vô tâm  - mp3
 50. Cư trần lạc đạo (hồi 7,8) -  mp3
 51. Cư trần lạc đạo (hồi 8,9) -  mp3
 52. Cư trần lạc đạo (hồi 10)  -  mp3
 53. Quy y tam bảo -  mp3
 54. Lịch sử đạo Bụt đi vào cuộc đời -  mp3
 55. Hải đảo tự thân  -  mp3
 56. Hiện pháp lạc trú -  mp3
 57. Ai hay hát -  mp3
 58. Pháp lạc & Pháp nhũ -  mp3
 59. Pháp lạc -  mp3
 60. Nghê thuật nói chuyện - thiên thần bảo hộ -  mp3
 61. Chánh ngữ -  mp3
 62. Ai là tri kỉ  -  mp3
 63. Hướng thượng thiền đi  -  mp3
 64. Thiền đi và người đi vòng quanh -  mp3
 65. Mở cửa bất sanh bất diệt - 3 lạy -   mp3
 66. Nhận diện điều kiện hạnh phúc -  mp3
 67. Kinh thí dụ  -  mp3
 68. Hơi thở chánh niệm -  mp3
 69. Tịnh khẩu ngồi yên -  mp3
 70. Nghê thuật ngồi yên tỉnh tâm -  mp3
 71. Chánh niệm hơi thở trong mỗi động tác  - mp3
 72. Làm cho tâm ý lưu thông -  mp3
 73. Buông bỏ ngũ dục -  mp3
 74. Chuyển rác thành hoa  - mp3
 75. Thực tập trong cõi sinh diệt -  mp3
 76. Đối thủ an cư -  mp3

 

Năm 1997 - 1999

   01. 1997.11.28    Công phu tu tập mỗi ngày   -  mp3
   02. 1997.11.30    Kinh Kim Cương 1   -  mp3
   03. 1997.12.04    Kinh Kim Cương 2   -  mp3
   04. 1997.12.07    Kinh Kim Cương 3   -  mp3
   05. 1997.12.11    Kinh Kim Cương 4   -  mp3
   06. 1997.12.14    Kinh Kim Cương 5   -  mp3
   07. 1997.12.18    Kinh Thương Yêu   -  mp3
   08. 1997.12.21    Đảnh Lễ và Quy Nguyện   -  mp3
   09. 1998.01.04    Quay về Nương tựa   -  mp3
   10. 1998.01.08    Kinh 10 Nguyện Phổ Hiền   -  mp3
   11. 1998.01.11    Kinh Diệt Trừ Phiền Giận   -  mp3
   12. 1998.01.15    Bốn Lời Quán Nguyện   -  mp3
   13. 1998.01.18    Kinh Quán Niệm Hơi Thở (1)   -  mp3.  Kệ Vô Thường    -  mp3
   14. 1998.01.22    Kinh Quán Niệm Hơi Thở (2)   -  mp3
   15. 1998.01.25    Kinh Quán Niệm Hơi Thở (3)   -  mp3
   16. 1998.01.29    Hướng Về Kính Lạy   -  mp3
   17. 1998.02.01    Kinh Phổ Môn   -  mp3
   18. 1998.02.05    Kinh Bát Đại Nhân Giác   -  mp3
   19. 1998.02.08    Bài Tụng Hạnh Phúc   -  mp3
   20. 1998.02.12    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (1)   -  mp3
   21. 1998.02.15    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (2)   -  mp3
   22. 1998.02.19    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (3)   -  mp3

   23. 1998.02.22    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (4)   -  mp3
   24. 1998.02.26    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (5)   -  mp3
   25. 1998.03.12    Phòng Hộ Chuyển Hóa   -  mp3
   26. 1998.03.15    Kinh Trung Đạo Nhân Duyên   -  mp3
   27. 1998.03.19    Kinh Duyên Sinh và Đại Không   -  mp3
   28. 1998.03.22    Soi Sáng Nhân Diện Tập Khí   -  mp3
   29. 1998.03.26    Kinh Soi Gương   -  Tiếp Xúc Tổ Tiên  -  mp3
   30. 1998.04.02    Kinh Soi Gương   -  Tùy Hỷ Hồi Hướng -  mp3
   31. 1998.04.05    Kinh Người Biết Sống Một Mình. Kinh BNH (1)   -  mp3
   32. 1998.04.09    Kinh Bát Nhã Hành 1   -  mp3
   33. 1998.04.12    Kinh Bát Nhã Hành 2   -  mp3
   34. 1998.04.16    Kinh Bát Nhã Hành 3   -  mp3

   35. 1998.04.19    Kinh Bát Nhã Hành 4   -  mp3
   36. 1998.04.23    Kinh Bát Nhã Hành 5   -  mp3
   37. 1998.04.28    Kinh Pháp Ấn (Ba cánh của giải thoát) 1   -  mp3
   38. 1998.04.30    Kinh Pháp Ấn (Ba cánh của giải thoát) 2   -  mp3
   39. 1998.07.02    Kinh A Na Luật Đà. Ba Cái Lạy   -  mp3
   40. 1998.07.12    Chánh niệm. Kinh NBR - mp3
   41. 1998.07.12    Chuyển Niệm   -  mp3
   42. 1998.09.06    Ba Cái Lạy   -  mp3
   43. 1998.09.13    Kinh Người Bắt Rắn 1   -  mp3
   44. 1998.10.01    Kinh Người Bắt Rắn 2   -  mp3
   45. 1998.10.04    Kinh A Di Đà 1   -  mp3
   46. 1998.10.08    Kinh A Di Đà 2   -  mp3
   47. 1998.10.11    Kinh A Di Đà 3   -  mp3
   48. 1998.10.15    Kinh A Di Đà 4   -  mp3
   49. 1998.10.18    Kinh A Di Đà 5   -  mp3

   50. 1998.10.22    Thiên Long Hộ Pháp   -  mp3
   51. 1998.10.25    Kinh Độ Người Hấp Hối   -  mp3
   52. 1998.11.22    Kinh Phước Đức   -  mp3
   53. 1998.11.26    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 1   -  mp3
   54. 1998.11.29    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 2   -  mp3
   55. 1998.12.06    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 3   -  mp3
   56. 1998.12.10    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 4   -  mp3
   57. 1998.12.13    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 5   -  mp3
   58. 1998.12.17    Nghi Thức Cúng Thí Thực  (1)   -  mp3
   59. 1998.12.20    Nghi Thức Cúng Thí Thực  (2)   -  mp3
   60. 1999.01.03    Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc 1   -  mp3
   61. 1999.01.07    Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc 2   -  mp3
   62. 1999.01.10    Kinh Hải Đảo Tự Thân   -  mp3
   63. 1999.01.14    Nhân Diện Hạt Giống Sợ Hãi   -  mp3
   64. 1999.01.21    Sám Nguyện   -  mp3
   65. 1999.01.24    Bốn Phép Tùy Niệm 1   -  mp3
   66. 1999.01.24    Bốn Phép Tùy Niệm 2   -  mp3
   67. 1999.01.31    Bốn Phép Tùy Niệm 3   -  mp3

   68. 1999.02.04    Nghi Thức Chúc Tán   -  mp3
   69. 1999.02.07    Nghi Thức Chúc Tán Tổ Sư 1   -  Chúc Tán   -  mp3
   70. 1999.02.14    Nghi Thức Chúc Tán Tổ Sư 2   -   LờI Khấn Bạch   -  mp3
   71. 1999.03.11    Nghi Thức Cúng Ngọ   -  mp3
   72. 1999.03.11    Truyền Thống Làng Mai – Miên Mật   -  mp3
   73. 1999.03.14    Nghi Thức Thọ Trai 1   -  mp3
   74. 1999.03.18    Nghi Thức Thọ Trai 2   -  mp3

   75. 1999.04.04    Qui Sơn Cảnh Sách 1   -  mp3
   76. 1999.04.11    Qui Sơn Cảnh Sách 2   -  mp3
   77. 1999.04.15    Qui Sơn Cảnh Sách 3   -  mp3
   78. 1999.04.25    Qui Sơn Cảnh Sách 4   -  mp3
   79. 1999.04.29    Qui Sơn Cảnh Sách 5   -  mp3
   80. 1999.04.29    Qui Sơn Cảnh Sách 6   -  mp3

 

Năm 1999 - 2000

 1. 1999-11-14-Miên mật, hiện pháp, lạc trú  - mp3
 2. 1999-11-28-NDTL01-Đối tượng nhận thức  - mp3
 3. 1999-12-02-NDTL02  - mp3
 4. 1999-12-05-NDTL03  - mp3
 5. 1999-12-09-NDTL04  - mp3
 6. 1999-12-12-NDTL05  - mp3
 7. 1999-12-16-NDTL06  - mp3
 8. 1999-12-19-NDTL07  - mp3
 9. 2000-01-06-NDTL08  - mp3
 10. 2000-01-09-NDTL09  - mp3
 11. 2000-01-16-NDTL10  - mp3
 12. 2000-01-20-NDTL11  - mp3
 13. 2000-01-23-NDTL12  - mp3
 14. 2000-01-27-NDTL13  - mp3
 15. 2000-01-30-NDTL14  - mp3
 16. 2000-02-03-NDTL15  - mp3
 17. 2000-02-10-NDTL16  - mp3
 18. 2000-02-13-NDTL17  - mp3
 19. 2000-02-17-NDTL18  - mp3

 

Năm 2000 - 2001

 1. 2000-12-14 Tướng trạng của đối tượng nhận thức   - mp3 
 2. 2000-12-17 Tướng y tha khởi   - mp3 
 3. 2000-12-21 Chủng tử huân tập   - mp3 
 4. 2000-12-28 Biến kế chấp, tam tánh   - mp3 
 5. 2001-01-01 Đoạn 7 chương 2   - mp3 
 6. 2001-01-04 Đoạn 10 chương 2   - mp3 
 7. 2001-01-11 Đối tượng và chủ thể nhận thức – mp3   
 8. 2001-02-08 Nghệ thuật sống chánh niệm   - mp3 
 9. 2001-02-11 Dòng sinh mạng   - mp3 
 10. 2001-02-15 Cởi bỏ kết sử   - mp3

 

Năm 2001 - 2003

     2001-11-29 Trung quán luận - quán nhân duyên - mp3   
     2001-11-02 Trung quán luận - quán nhân duyên - mp3   
     2001-11-06 Trung quán luận - quán nhân duyên - mp3   
     2001-11-09 Trung quán luận - quán nhân duyên - mp3 

     2002-01-10 Trung quán luận - quán khứ lại - mp3 
     2002-01-13 Trung quán luận - quán khứ lại - mp3 
     2002-01-17 Trung quán luận - quán khứ lại - mp3 
     2002-01-20 Trung quán luận - quán khứ lại - mp3 
     2002-01-24 Trung quán luận - quán khứ lại - mp3 
     2002-01-27 Trung quán luận - quán khứ lại - mp3 

     2002-01-31 Trung quán luận - quán tứ đế - mp3 
     2002-02-03 Trung quán luận - quán tứ đế - mp3 

     2002-12-12-Trung quán luận - phẩm 15-bài01-04 - mp3 
     2002-12-15-Trung quán luận - phẩm 15-bài05-08 - mp3 
     2002-12-19-Trung quán luận - phẩm 15-bài09-11 - mp3  

     2002-12-22-Trung quán luận - phẩm10-bài00-01 - mp3
     2003-01-02-Trung quán luận - phẩm10-bài01-03 - mp3
     2003-01-05-Trung quán luận - phẩm10-bài04-05 - mp3
     2003-01-19-Trung quán luận - phẩm10-bài06-07 - mp3
     2003-01-26-Trung quán luận - phẩm10-bài08-13 - mp3
     2003-01-30-Trung quán luận - phẩm10-bài14-16 - mp3

     2003-02-06-Trung quán luận - phẩm25-bài01-03 - mp3 
     2003-02-09-Trung quán luận - phẩm25-bài04-06 - mp3 
     2003-02-13-Trung quán luận - phẩm25-bài07-12 - mp3 
     2003-02-20-Trung quán luận - phẩm25-bài17-20 - mp3 
     2003-02-23-Trung quán luận - phẩm25-bài21-24 - mp3 

 

Năm 2003 - 2004

       01. Bụt Tổ là ai -  mp3   

       02. Đã về đã tới -  mp3 

       03. Tánh tướng biệt quán -  mp3 

       04. Bình thường vô sự -  mp3 

       05. Không Bụt không chúng sanh -  mp3  

       06. Bây giờ và ở đây -  mp3 

       07. Đến đi thong dong -  mp3 

       08. Điều phục tâm ý - thực tập căn bản -  mp3 

       09. Bốn cảnh vô tướng -  mp3 

       10. Ba thân ba cõi -  mp3 

       11. Bình thường tâm thị đạo -  mp3 

       12. Vượt thoát giả danh    -  mp3 

       13. Chủ và khách -  mp3 

       14. Tri kiến chân thật -  mp3 

       15. Thiền duyệt pháp hỷ -  mp3 

       16. Ai đi tìm phật pháp -  mp3 

       17. Sự trao truyền của chư tổ -  mp3 

       18. Danh từ và kiến giải -  mp3 

       19. Bụt pháp đạo là thật -  mp3 

       20. Tam cảnh tương tức -  mp3 

       21. Năm nghiệp vô gián -  mp3 

       22. Chặt bỏ ảo ảnh -  mp3 

       23. Thuốc và bệnh -  mp3 

       24. Trở về thực tại -  mp3 

       25. Phải tự nổ lực -  mp3

       26. Đối trị căn cơ 1 -  mp3

       27. Đối trị căn cơ 2 -  mp3

       28. Đối trị căn cơ 3 -  mp3

       29. Đối trị căn cơ 4 -  mp3

       30. Tìm lại con người chân thật -  mp3

       31. Bản thân và năm uẩn -  mp3

       32. Mẫu người lý tưởng -  mp3

       33. Vô sự là tự do -  mp3

       34. Buông bỏ sự tìm cầu -  mp3

       35. Tuệ giác và kiến thức -  mp3

       36. Tùy xứ tác chủ -  mp3

 

Năm 2004

 1. Dị Bộ Tông Luân Luận

 1. bài 01  2004-09-23      Chư Tổ là tiếp nối của Bụt - mp3
 2. bài 02  2004-09-26      Dị Bộ Tông Luân Luận (1)-  Phân phái lần đầu - mp3
 3. bài 03  2004-09-30      Đạo Bụt Luôn cần thức ăn mới - mp3
 4. bài 04  2004-10-03      Đặc tính thời sơ kỳ Tiểu Thừa - mp3
 5. bài 05  2004-10-07       Dị Bộ Tông Luân Luận (2) - Đóng góp của các bộ phái - mp3
 6. bài 06  2004-10-10      Sự hình thành Đại Thừa bộ phái - mp3
 7. bài 07  2004-10-12      Dị Bộ Tông Luân Luận (3) - mp3
 8. bài 08  2004-10-14      Dị Bộ Tông Luân Luận (4) - mp3
 9. bài 09  2004-10-17      Dị Bộ Tông Luân Luận (5) - mp3
 10. bài 10  2004-10-19      Tịnh Độ trong hiện tại -  mp3
 11. bài 11  2004-10-21      Dị Bộ Tông Luân Luận (6) -  Ba thời không thực thể - mp3
 12. bài 12  2004-10-24      Dị Bộ Tông Luân Luận (7) -  Các Tam pháp ấn - mp3
 13. bài 13  2004-10-26      Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (1) - mp3
 14. bài 14  2004-10-28      Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (2) - mp3
 15. bài 15  2004-10-31      Dị Bộ Tông Luân Luận (8) – Giấc mơ tình huynh đệ - mp3
 16. bài 16  2004-11-04      Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (3) - dbtll09 - mp3
 17. bài 17  2004-11-07      Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (4) - dbtll10 - mp3
 18. bài 18  2004-11-14      Dị Bộ Tông Luân Luận (11) – Thuyết Hữu bộ - mp3
 19. bài 19  2004-11-18      Dị Bộ Tông Luân Luận (12) – Tam thế thực hữu - mp3
 20. bài 20  2004-11-21      Dị Bộ Tông Luân Luận (13) – Ngồi chơi với hơi thở - mp3
 21. bài 21  2004-11-25      Biết ơn là hạnh phúc - mp3
 22. bài 22  2004-11-28      Pháp ấn Làng Mai - mp3
 23. bài 23  2004-12-02      Tam thời tương tức – Quá khứ là tương lai - mp3
 24. bài 24  2004-12-05      Dị Bộ Tông Luân Luận (14 ) – Tín ngưỡng - mp3
 25. bài 25  2004-12-09      Tư tưởng các bộ phái - mp3 dbtll15  - mp3
 26. bài 26  2004-12-12      Dị Bộ Tông Luân Luận (16) – bộ phái Đại Thừa - mp3

 

2. Sống hạnh phúc

 1. 2004-01-04  Cùng nhau xây dưng tăng thân  - mp3  
 2. 2004-01-11  Bàn tay tiếp nối  - mp3  
 3. 2004-01-18  Làm mới cuối năm  - mp3  
 4. 2004-02-15  Tập hiểu tập thương  - mp3  
 5. 2004-02-29  Tưới tẩm hạt giống tốt  - mp3  
 6. 2004-03-03  Người sống hạnh phúc  - mp3  
 7. 2004-03-07  Tinh hoa đời sống, luân hồi  - mp3  
 8. 2004-03-14  Trái tim nhân từ  - mp3  

 

3. Đại cương giới luật

 1. 2004-01-09 Thiết lập buổi họp hạnh phúc -  mp3
 2. 2004-01-16 Giữ giới là thực tập chánh niệm -  mp3
 3. 2004-01-30 Tam tu tịnh giới -  mp3
 4. 2004-02-06 Luật tạng và quy luật các bộ phái -  mp3
 5. 2004-02-06 Quảng luật -  mp3
 6. 2004-02-27 Văn học luật tạng của 6 bộ phái -  mp3  
 7. 2004-03-02 Quay về quê hương đích thực -  mp3
 8. 2004-03-04 Luật tạng Xích Đồng Diệp bộ -  mp3  
 9. 2004-03-09 Nghệ thuật soi sáng -  mp3
 10. 2004-03-12 Luật tạng Đồng Diệp bộ và Pháp Tạng bộ -  mp3

 

Năm 2005 - 2007

      01.  không gian không phải vô vi (D1,2) - mp3

      02.  niết bàn là vắng mặt của vô minh (D3,4,5,6,7) - mp3

      03.  cửa ngõ đi vào bản thể (D8,9) - mp3

      04.  hợp xướng trong sự thống nhất (D11) - mp3

      05.  giới cần khổ dưới ánh sáng chánh niệm (D12,13,14,15) - mp3

      06.  sự thật thứ 3 là lạc đế (D16,17) - mp3

      07.  tự do ý chí (D18) - mp3

      08.  tập đế là bát tà đạo (D19) - mp3

      09.  alahan là bồ tát (D20) - mp3

      10.  thân người thân bụt (D21) - mp3

      11.  thân người thân bụt (tt) (D22) - mp3

      12.  tuệ giác vô ngã tương tục tương tức (D23) - mp3

      13.  luân hồi dưới cái nhìn chân đế (D24) - mp3

      14.  khổ lạc tương tức (D25) - mp3

      15.  tăng thân, phật thân, pháp thân tương tức (D26) - mp3

      16.  sự thực tập cần liên tục (D27) - mp3

      17.  biểu và vô biểu (D28,29) - mp3

      18.  pháp là đối tượng của tâm thức (D30,31) - mp3

      19.  không có ngã nhưng có luân hồi (D32,33) - mp3

      20.  tàng thức, mạc na thức (D34,35,36) - mp3

      21.  trở về tắm trong dòng sông nguyên thỉ (D37) - mp3

      22.  tịnh độ, niết bàn vượt không thời gian (D38) - mp3

      23.  không chống đối giữa các trình bày giáo lý (D39) - mp3

      24.  trái tim tuệ giác đạo bụt (D40) - mp3

      25. vượt thoát hệ lụy - mp3

      26. bốn điều nương tựa của người học đạo - mp3

 

Năm 2008 - 2009

 1. 2008-11-20 Quê hương giây phút hiên tại-  mp3
 2. 2008-11-23 Đừng tìm hạnh phúc trong tương lai-  mp3
 3. 2008-11-27 Tri ân là hạnh phúc-  mp3
 4. 2008-11-30 Chánh kiến nền tảng hạnh phúc-  mp3
 5. 2008-12-04 Trở về căn nhà của mình-  mp3
 6. 2008-12-07 Hạnh phúc trong đau khổ-  mp3
 7. 2008-12-11 Chánh kiến là cái nhìn vượt thoát-  mp3
 8. 2008-12-14 Dùng tuệ giác để vượt thoát định kiến-  mp3
 9. 2008-12-18 Quay về nương tựa tỉnh giác-  mp3
 10. 2009-01-04 Hiện pháp lạc trú-  mp3
 11. 2009-01-08 Ái ngữ là nghệ thuật-  mp3
 12. 2009-01-22 Hòa hợp trong năm uẩn-  mp3
 13. 2009-01-25 Giao thừa-  mp3
 14. 2009-02-01 Mộng trung ngộ-  mp3
 15. 2009-02-08 Làm bạn với khổ đau-  mp3
 16. 2009-02-12 Quán niệm hơi thở-  mp3
 17. 2009-02-15 Dựng lại với hơi thở-  mp3

 

Năm 2009 - 2010

 1. 2009-11-26      Nghệ thuật chế tác hạnh phúc và chuyển hóa khổ đau - mp3
 2. 2009-11-29      Thế nào là điềm lành – Kinh Cát Tường p1 - mp3
 3. 2009-12-03      Kinh Cát Tường p2 – nguồn gốc và pháp triển - mp3
 4. 2009-12-10      Kinh Cát Tường p3 – phạm hạnh và bố thí - mp3
 5. 2009-12-13      Xây xựng lại con người trong thời đại mới  -  Kinh Cát Tường p4 - mp3
 6. 2009-12-17      Kệ truyền thừa thiền phái Liễu Quán - mp3
 7. 2009-12-20      Kinh Mâu Ni - mp3
 8. 2010-01-03      Kinh Phu Tử Cộng Hội p1 - mp3
 9. 2010-01-07      Kinh Phu Tử Cộng Hội p2 - mp3
 10. 2010-01-10      Kinh Phu Tử Cộng Hội p3 - mp3
 11. 2010-01-24      Kinh Di Lặc Nạn p1 - mp3
 12. 2010-01-28      Kinh Di Lặc Nạn p2 - mp3
 13. 2010-01-31      Kinh Kính Diện Vương p1 - mp3
 14. 2010-02-04      Kinh Kính Diện Vương p2 - mp3
 15. 2010-02-07      Kinh Duy Lâu Lặc Vương p1 - mp3
 16. 2010-02-11      Kinh Duy Lâu Lặc Vương p2 - mp3
 17. 2010-02-13      Bình thơ giao thừa - mp3

 

Năm 2010

Khóa tu mùa xuân 2010

 1. 14.03.2010 Be There for Your Feelings -  mp3
 2. 01.04.2010 Kinh Duy Lâu Lặc Vương (phần III) -  mp3
 3. 04.04.2010 Touching the Kingdom of God -  mp3
 4. 22.04.2010 Environnement guérissant -  mp3
 5. 25.04.2010 Kinh Duy Lâu Lặc Vương (phần IV) -  mp3
 6. 29.04.2010 Kinh Duy Lâu Lặc Vương (phần V) -  mp3
 7. 02.05.2010 Kinh Chiếc Lưới Ái Ân (phần 1) văn bản: Phẩm Ái dục - Kinh Pháp Cú -  mp3
 8. 06.05.2010 Kinh Chiếc Lưới Ái Ân (phần 2) -  mp3
 9. 09.05.2010 Kinh Chiếc Lưới Ái Ân (phần 3) -  mp3
 10. 13.05.2010 Kinh Chiếc Lưới Ái Ân (phần 4) -  mp3
 11. 16.05.2010 Kinh Chiếc Lưới Ái Ân (phần 5) -  mp3
 12. 20.05.2010 Kinh Chiếc Lưới Ái Ân (phần 6) -  mp3
 13. 23.05.2010 Kinh Chiếc Lưới Ái Ân (phần 7 hết) -  mp3
 14. 11.06.2010  Dòng Tu Tiếp Hiện -  mp3
 15. 27.06.2010 Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 1) văn bản: Phẩm Nê Hoàn - Kinh Pháp Cú -  mp3
 16. 01.07.2010 Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 2) -  mp3
 17. 04.07.2010 Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 3) -  mp3

Khóa tu mùa hè 2010

      1.  26.07.2010 Pháp thoại tại Xóm Trung -  mp3

      2.  02.08.2010 Pháp thoại tại Xóm Trung -  mp3

      3.  24.08.2010  Youth Retreat - How to understand yourself,

           understand the other person -  mp3

Khóa tu mùa thu 2010

 1. 18.11.2010 Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 4) -  mp3
 2. 21.11.2010 Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 5) -  mp3
 3. 25.11.2010 Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 6) -  mp3

 

Năm 2010 - 2011

      1.  28.11.2010 Kinh Rong chơi trời phương ngoại (phần 7) -  mp3

      2.  02.12.2010 Kinh Rong chơi trời phương ngoại (phần 8) -  mp3

      3.  05.12.2010 Kinh Rong chơi trời phương ngoại (phần 9) -  mp3

      4.  09.12.2010 Kinh Rong chơi trời phương ngoại (phần 10 hết) -  mp3

      5.  12.12.2010 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời - phần 1

            (Pháp Tập yếu Tụng Kinh, Viên Tịch Phẩm Đệ Nhị Thập Lục) -  mp3

      6.  16.12.2010 Giáo lý cơ đốc cần vượt thoát nhị nguyên -  mp3

      7.  19.12.2010 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời - phần 2 -  mp3

      8.  24.12.2010  Pháp thoại Đêm Giáng Sinh -  mp3

      9.  26.12.2010  Dharma talk in English -  mp3

     10.  31.12.2010  New year talk -  mp3

     11.  02.01.2011  Dharma talk in Frech -  mp3

     12.  06.01.2011 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời – phần 3 -  mp3

     13.  09.01.2011 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời - phần 4 -  mp3

     14.  13.01.2011 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời - phần 5 -  mp3

     15.  16.01.2011 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời - phần 6 -  mp3

     16.  20.01.2011 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời - phần 7 -  mp3

     17.  23.01.2011 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời - phần 8 -  mp3

     18.  27.01.2011 Chánh Niệm-thuốc an thần tốt nhất; Sự tích ông Táo, cây nêu -  mp3

     19.  30.01.2011 Cửa Phật Đây Rồi, Tôi Thấy Tôi -  mp3

     20.  02.02.2011 Bình thơ giao thừa -  mp3

     21.  10.02.2011 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời - phần 9 -  mp3

     22.  13.02.2011 Kinh Hương Hoa - phần I  văn bản: Kinh Hương Hoa -  mp3

     23.  17.02.2011 Kinh Hương Hoa - phần 2 -  mp3

 

Năm 2011 - 2013

 1. 2012-11-08     Thực tập độc lập, tự do, tình huynh đệ - mp3
 2. 2012-11-11     Mở đầu, những giáo lý căn bản - mp3
 3. 2012-11-15     Niết bàn ngay trong sinh tử - mp3
 4. 2012-11-18     Trí tuệ tùy thuận dẫn vào bản môn - mp3
 5. 2012-11-22     Ngừng sự tư duy - tiếp xúc sự sống - mp3
 6. 2012-11-25     Giáo lý Duyên khởi tùy thuận vào bản môn - mp3
 7. 2012-11-29     A New Teaching on the Twelve Nidanas - mp3
 8. 2012-12-02     Thực tập không suy tư - Vô tác, vô hành, vô ngã - mp3
 9. 2012-12-06     Bất nhị, tinh thần thiết yếu của phật pháp - Vô tác, vô hành - mp3
 10. 2012-12-09     Trở về quê hương tự thân –

                                   Giáo lý Duyên khởi tương ưng với niết bàn - mp3

     11.  2012-12-13     A New Teaching on the Twelve Nidanas - mp3

     12.  2012-12-16     Trở về để chăm sóc - Tam pháp ấn - mp3

     13.  2012-12-20     Lạy xuống như một dòng sinh mạng – Luân hồi, nghiệp báo

                                    dưới ánh sáng vô ngã – Giáo lý duyên khởi - mp3

     14.  2012-12-24     Christmas Eve Dharma Talk - mp3

     15.  2012-12-27     Enseignement du Dharma - mp3

     16.  2012-12-31     New Year's Eve Talk - mp3

     17.  2013-01-03     The wisdom of adaptation - mp3

     18.  2013-01-06     Lắng dịu thân tâm - Vô dư, hữu dư niết bàn - mp3

     19.  2013-01-10     Nương tựa Bụt, Pháp, Tăng - Trí tuệ tùy thuận - mp3

     20.  2013-01-13     Thưc tập không suy nghĩ, 5 quán, như lý tác ý –

                                    14 câu hỏi không trả lời - mp3

     21.  2013-01-17     Hoa trái cải người xuất gia –

                                    Cái thấy trung đạo vượt thoát các cặp đối lặp - mp3

     22.  2013-01-20     Sự dung thông của hai loại sự thật - mp3

     23.  2013-01-24     Kinh Người áo trắng - Tâm linh, tín mộ và chú thuật - mp3

     24.  2013-01-27     Thiền đi là thiền hạnh phúc - Niết bàn là sự thật - mp3

     25.  2013-01-31     Chuyển luân thánh vương - mp3

     26.  2013-02-03     Đạo Bụt nguyên chất - mp3

     27.  2013-02-09     Thơ và nhạc đêm giao thừa - mp3

 

Năm 2013 - 2014

 1. 2013-11-10 The technique can help us come back? - mp3
 2. 2013-11-07 Tổ Nhất Định - mp3
 3. 2013-11-03 Compassion- mp3
 4. 2013-10-31 Bụt có trong xe không?
                       Thầy kể về chuyến hoàng hóa tại Mỹ 2013 - mp3
 5. 2013-03-10 Dharma Talk - mp3

      6. 13-03-2014 Bốn loại thức ăn-

                                Đối thoại của Thầy và HKU về tuổi trẻ ngày nay - mp3

      7.  16-03-2014 Pháp thoại đầu của khóa tu mùa xuân - mp3

      8.  20-03-2014 Thực tập chế tác hạnh phúc - mp3

      9.  23-03-2014 Mùa xuân hiện hữu - mp3

     10.  27- 03-2014 Những nền tảng căn bản - mp3

     11.  30-03-2014 Thực tập chuyển hóa tâm hành - mp3

     12.  17-04-2014 Sức mạnh của sự thực tập im lặng - mp3

     13.  20-04-2014 Thức dậy chánh niệm cho người trẻ - mp3

     14.  24-04-2014 Mình phải làm gì cho cuộc sống - mp3

     15.  15-05-2014 Những mầu nhiệm của sự sống - mp3

 

BÀI GIẢNG PDF (Nguồn: Làng Mai và Thư viện Hoa Sen)

      01. Am Mây Ngủ (Truyện Ngọai Sử)

      02. An Lạc Từng Bước Chân

      03. An Trú Trong Hiện Tại

      04. Bồ Tát Xuất Gia, Bồ Tát Tại Gia

      05. Bông Hồng Cài Áo

      06. Bước Tới Thảnh Thơi

      07. Bụt là hình hài, Bụt là tâm thức

      08. Chỉ Nam thiền tập dành cho người trẻ

      09. Cho đất nước đi lên

      10. Cho đất nước mở ra

      11. Con đã có đường đi

      12. Con Đường Chuyển Hóa (Kinh Tứ Niệm Xứ)

      13. Cửa Tùng Đôi Cánh Gài

      14. Con sư tử vàng của Thầy Pháp Tạng

      15. Đạo Bụt nguyên chất

      16. Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hằng Ngày

      17. Đạo Phật của tuổi trẻ

      18. Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời

      19. Đạo Phật Hiện Đại Hóa

      20. Đạo Phật Ngày Nay

      21. Đạo Phật Qua Nhận Thức Mới (Thạc Đức)

      22. Để có một tương lai

      23. Để hiểu đạo Phật

      24. Duy biểu học

      25. Đường Xưa Mây Trắng (Theo Gót Chân Bụt)

      26. Giận

      27. Giới tiếp hiện chú giải

      28. Hạnh Phúc Mộng Và Thực (Kinh Tam Di Đề Bình Giải)

      29. Hiệu lực cầu nguyện

      30. Hoa sen trong biển lửa

      31. Hơi thở nuôi dưỡng và trị liệu

      32. Hướng đi của đạo Bụt cho hòa bình và môi sinh

      33. Hương Vị Của Đất

      34. Im Lặng Sấm Sét (Kinh Người Bắt Rắn)

      35. Không diệt không sanh đừng sợ hải

      36. Kinh Kim Cang (Gươm Báu Chặt Đứt Phiền Não)

      37. Kinh Người Áo Trắng

      38. Kinh Pháp Ấn (dịch và chú giải)

      39. Kinh Quán Nịêm Hơi Thở

      40. Nẻo Vào Thiền Học

      41. Nẻo Về của Ý

      42. Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn

      43. Người vô sự

      44. Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000

      45. Nói Với Tuổi 20

      46. Phép Lạ Của Sự Tinh Thức (Cẩm nang Tu Thiền)

      47. Quan Âm Hương Tích

      48. Quan Âm Thị Kính

      49. Quyền lực đích thực

      50. Sám pháp địa xúc

      51. Sen Búp Từng Cánh Hé

      52. Sen Nở Trời Phương Ngoại (giảng kinh Pháp Hoa)

      53. Sống Chung An Lạc (xây dựng Tăng thân)

      54. Thả Một Bè Lau (Truyện Kiều)

      55. Thiền (Chất liệu nuôi dưỡng, tri liệu và chuyển hóa)

      56. Thiền Hành Yếu Chỉ

      57. Thiền Sư Tăng Hội

      58. Thiền tập cho người bận rộn

      59. Thiết Lập Tịnh Độ (Kinh A Di Đà Thiền Giải)

      60. Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt

      61. Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy

      62. Tiếp xúc với sự sống

      63. Tình Người (Truyện của tác giả khi còn là chú điệu)

      64. Tố thiếu lâm

      65. Trái Tim Của Bụt (Phật Pháp Căn Bản)

      66. Trái Tim Của Hiểu Biết

      67. Trái tim của Trúc Lâm Đại Sĩ

      68. Trái Tim Mặt Trời (Từ chánh niệm đến thiền quán)

      69. Truyện Kiều văn xuôi

      70. Từng Bước Nở Hoa Sen

      71. Từng Bưởi hồng

      72. Tuổi Trẻ Và Lý Tưởng

      73. Tương Lai Thiền Học Việt Nam

      74. Tỷ (Chiếc lá ổi non)

      75. Tương Lai Văn Hóa Việt Nam

      76. Ước Hẹn Với Sự Sống (Kinh Người Biết Sống Một Mình)

      77. Việt Nam Phật Giáo Sử Luận (3 tập)

      78. Vương quốc của những người khùng

      79. 43 Công án của Trần Thái Tông

 

Sách mới

1. Đập vỡ vỏ Hồ đào

2. Đường về núi Thứu

 

Các bài khác
Design by NINA Co., Ltd