PL 2564
Thiền viện Toàn Giác - Thôn Đoàn Kết, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai - ĐT: 0918068719
Mới cập nhật: Hình ảnh lễ Giỗ lần thứ 34 của Sư Ông Thiện Tường tại Tổ Đình Giác Nguyên -
Lời Phật Dạy
Lời Phât dạy - Kinh Trung Bộ số 131
-- Xem tiếp --
Lời Phật Dạy
Lời Phật dạy - Kinh Pháp Cú số 183
-- Xem tiếp --
Video Clip
-- Xem tiếp --
Hòa thượng Thích Nhật Quang

Hòa thượng Thích Nhật Quang

 

Biết lo và cố gắng tu  (01) (02) (03) (04)

Biểu hiện nội dung tu hành (01) (02) (03) (04)

Bốn yếu tố hạnh phúc (01) (02) (03) (04)

Buông bỏ (01) (02) (03) (04)

Buông xả là diệu pháp (01) (02) (03) (04)

Buông xuống (01) (02) (03) (04)

Các thức tu hành (01) (02) (03) (04)

Cách trị rắn độc (01) (02) (03) (04)

Cách vào đạo (01) (02) (03) (04)

Cái biết thấu suốt (01) (02) (03) (04)

Cái đó nơi mình (01) (02) (03) (04)

Chọn bạn để tu (01) (02) (03) (04)

Chung quang người tu (01) (02) (03) (04)

Cội nguồn thiền tông (01) (02) (03) (04)

Con đường chuyển hóa (01) (02) (03) (04)

Công phu hành trì (01) (02) (03) (04)

Cốt lõi pháp tu hành (01) (02) (03) (04)

Dặn lòng thôi lăng xăng (01) (02) (03) (04)

Dè dặt những cố chấp (01) (02) (03) (04)

Dụng tâm sanh diệt (01) (02) (03) (04)

Dụng tâm tu hành (01) (02) (03) (04)

Đến gần với đạo (01) (02) (03) (04)

Đặt định lại để tu (01) (02) (03) (04)

Điều hòa việc tu (01) (02) (03) (04)

Điều phuc sự sợ hãi và sân hận (01) (02) (03) (04)

Định tỉnh của người tu (01) (02) (03) (04)

Gầy dựng tu học (01) (02) (03) (04)

Giải trừ phiền não (01) (02) (03) (04)

Gương xưa (01) (02) (03) (04)

Hành hướng của người tu (01) (02) (03) (04)

Hướng tiến tu hành (01) (02) (03) (04)

Kiên quyết tu (01) (02) (03) (04)

Kiện toàn việc tu (01) (02) (03) (04)

Mở sáng trí tuệ (01) (02) (03) (04)

Một chuyển ngữ (01) (02) (03) (04)

Mười điều biện ma (01) (02) (03) (04)

Nấc thang tiến đạo (01) (02) (03) (04)

Nề nếp tu hành (01) (02) (03) (04)

Nghiệp và nghiệp lực (01) (02) (03) (04)

Người Phật tử với đạo (01) (02) (03) (04)

Nhìn lại để tu (01) (02) (03) (04)

Nhìn lại sự tu hành (01) (02) (03) (04)

Những điều cần tu (01) (02) (03) (04)

Những hệ lụy từ sự chủ quan (01) (02) (03) (04)

Những tai hại của Ngũ trần (01) (02) (03) (04)

Những vấn đề căn bản trong công phu (01) (02) (03) (04)

Những vấn đề có thể phải trải qua (01) (02) (03) (04)

Nói chuyện tu (01) (02) (03) (04)

Nói rõ vấn đề chuyển nghiệp (01) (02) (03) (04)

Nói về chơn tâm (01) (02) (03) (04)

Nói về tứ đế (01) (02) (03) (04)

Phấn đấu để tu (01) (02) (03) (04)

Phương tiện của người tu Thiền (01) (02) (03) (04)

Tâm bệnh người tu (01) (02) (03) (04)

Tâm kiên cố của người tu (01) (02) (03) (04)

Tằng và Ái đối với người tu hành (01) (02) (03) (04)

Thể nghiệm trí tuệ (01) (02) (03) (04)

Thiền là nguồn mạch của Phật pháp (01) (02) (03) (04)

Tịnh sáng để tu (01) (02) (03) (04)

Trị bệnh tham dục (01) (02) (03) (04)

Tu chuyển nghiệp (01) (02) (03) (04)

Tu học đúng chánh pháp (01) (02) (03) (04)

Tu là phá gốc rễ của si (01) (02) (03) (04)

Tu lo mà tu tập (01) (02) (03) (04)

Tu tập tiến thủ (01) (02) (03) (04)

Tu trí tuệ (01) (02) (03) (04)

Tu từ gốc (01) (02) (03) (04)

Tu từng giai đoạn (01) (02) (03) (04)

Tu từng tâm niệm (01) (02) (03) (04)

Từng bước vào đạo (01) (02) (03) (04)

Ứng dụng tu hành theo thiền tông (01) (02) (03) (04)

Vững tâm tu (01) (02) (03) (04)

 

 

Các bài khác
Design by NINA Co., Ltd