PL 2564
Thiền viện Toàn Giác - Thôn Đoàn Kết, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai - ĐT: 0918068719
Mới cập nhật: Hình ảnh lễ Giỗ lần thứ 34 của Sư Ông Thiện Tường tại Tổ Đình Giác Nguyên -
Lời Phật Dạy
Lời Phât dạy - Kinh Trung Bộ số 131
-- Xem tiếp --
Lời Phật Dạy
Lời Phật dạy - Kinh Pháp Cú số 183
-- Xem tiếp --
Video Clip
-- Xem tiếp --
Hòa Thượng Thích Phước Tịnh

Hòa Thượng Thích Phước Tịnh

 

 

 

Bát Đại Nhân Giác           

Phần 1   (01) (02) (03) (04)

Phần 2   (01) (02) (03)

Phần 3   (01) (02) (03)

Phần 4    (01) (02) (03)

Phần 5    (01) (02) (03)

Phần 6    (01) (02) (03)

Phần 7    (01) (02) (03)

Phần 8    (01) (02) (03)

Phần 9    (01) (02) (03)

Phần 10   (01) (02) (03)

Phần 11   (01) (02) (03) (04)

Phần 12   (01) (02) (03)

Phần 13   (01) (02) (03)

Phần 14   (01) (02) (03)

Phần 15   (01) (02) (03)

Phần 16   (01) (02) (03)

 

Bồ Đề Tâm          (01) (02) (03)

 

Bồ Đề Đạt Ma     (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

Bỏ Quên Cuộc Sống         (01) (02) (03) (04) (05) (06)

Bước Chân Tĩnh Thức      (01) (02)        

Con Đường Hoằng Pháp                (01) (02) (03)

Cởi Trên Sông Tử Sinh     (01) (02) (03) (04) (05) (06) New New New

Có Pháp Môn Nào            (01) (02) (03)

Chăm Sóc Giấc Ngũ          (01) (02) (03)

Các Hành Vô Thường       (01) (02) (03) (04)

Chửa Trị Thân Tâm           (01) (02) (03)

Chiếc Lá Thu Và Thiền Quán          (01) (02) (03) (04)

Chim Hút Mật     (01) (02) (03)

Chứng Thật Tướng           (01) (02) (03) (04) (05) (06)

Cành Mai Cuối Năm         (01) (02) (03)

Đối Diện Với Bệnh            (01) (02) (03) (04) (05) (06)

Đi Giửa Nhân Gian            (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

Đuổi Bắt Hạnh Phúc         (01) (02) (03)

Đức Phật Giửa Nhân Gian              (01) (02) (03) (04) (05)

Đường Đi Và Điểm Đến   (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)

Đường Vào Biển Tuệ        (01)

Duy Trì Chánh Niệm         (01) (02) (03) (04)

Giải Trừ Tâm Hiềm Hận   (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Hạnh Phúc Bên Trong      (01) (02) (03)

Hãy Dừng Lại      (01) (02) (03) (04)

Hãy Tu Từng Hơi Thở       (01) (02) (03)

Hạnh Phúc Của Ban          (01) (02) (03)

Hoa Đào Ngày Tết            (01) (02) 

Hồi Phục Sự Sống Nơi Ta               (01) (02) (03)  

        

Kinh Pháp Bảo Đàn          

Phẩm Thứ 1 Phẩm Tựa ( Tiếng Gầm Sư Tử )

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Phẩm Thứ 2 Bát Nhã

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Con Đường Đốn Tiệm

(01) (02) (03) (04) (05)

 

Kinh Phổ Môn Giảng Lục               

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32)

(33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47)

 

Khéo Nuôi Dưỡng Tâm    (01) (02) (03)

Làn Khói Trắng Mong Manh          (01) (02)

Lễ Vía Phật A Di Đà           (01)

Lòng Thênh Thang            (01) (02) (03)

Loại Trừ Tâm Kiêu Mạn   (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)

Lý Duyên Khởi     (01) (02)

Mặc Tình Trôi     (01) (02)

Mắt Thương Nhìn Đời      (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)

Mặc Áo Tinh Tấn               (01) (02) (03)

Mở Đôi Mắt Mộng           (01) (02) (03)

Mưa Tháng Bảy                (01) (02) (03) (04) (05) (06)

Mùa Thu 03 &04               (01) (02) (03) (04) (05) (06)

Nhìn Bằng Mắt Trẻ Thơ   (01) (02) (03) (04) (05)

Nhìn Các Pháp Như Thật                (01) (02) (03) (04)

Nhu Yếu Của Đời Sống     (01) (02) (03)

Niềm Vui Của Thiện Pháp               (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Nghìn Mắt Nghìn Tay       (01)

Người Khách Trọ              (01) (02)

Người Thợ Vẽ     (01) (02) (03)

Ngộ Lý Khoi Tu   (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07)

Nỗi Khổ Niềm Vui             (01) (02) (03)

Nỗi Sợ Trước Cái Chết     (01) (02)

Nước Chảy Qua Cầu        (01) (02) (03)

Nhu Yếu Của Đời Sống     (01) (02) (03)

Những Nẽo Vào            (01) (02) (03)

Những Khoảng Cách Tự Tạo         (01) (02)

Niệm Phật Cầu Vãng Sanh             (01) (02) (03)

Niềm Tin Quan Âm           (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

Nuôi Dưỡng Chánh Niệm               (01) (02) (03)

Pháp An Tâm      (01) (02) (03)

Pháp Tu Căn Bản Người Phật Tử (01) (02) (03) (04)

Phật Đản              (01) (02)

Phật Đản Trong Ta           (01) (02) (03)

Phổ Hiền Hạnh Nguyện   (01a) (01b) (01c) (02a) (02b) (02c) (03a) (03b) (03c)

Phù Âu Ca            (01) (02) (03) (04) (05) (06)

Quà Tặng Của Cuộc Sống              (01) (02)

Sinh Tử Lẽ Thường          (01) (02) (03)

Sống Với Lòng Biết Ơn    (01) (02) (03)

Siêu Việt              (01) (02) (03) (04)

Tâm Bản Nhiên (01) (02) (03) (04)

Tạ Ơn Sự Sống   (01) (02) (03)

Tập Thở Tập Nhìn             (01) (02) (03)

Thấp Như Đất     (01) (02) (03)

Thập Mục Ngưu Đồ-Về Lại Nguồn   (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 

Thế Đạo Mênh Mông       (01)

Theo Tháng Ngày Trôi     (01) (02) (03) (04) (05) (06)

Thương Yêu Và Đời Sống               (01) (02) (03) (04)

Tiếp Xúc Với Sự Sống       (01) (02) (03)

Tuyệt Học Vô Vi                (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

Ta Là Ai                (01) (02) (03)

Tìm Về Nguồn    (01) (02) (03) (04) (05)

Tri Ân Vạn Loài   (01)

Thực Tập Xã Ly   (01)

Thiên Quốc Trái Tim         (01) (02) (03) (04) (05) (06)

Trăng Giửa Trời Không    (01)

Trân Quí Từng Hạnh Lành              (01)

Từ Tâm Sinh Khởi              (01)     

Vô Cầu Và Buông Bốn Đại             (01) (02) (03) (04)

Các bài khác
Design by NINA Co., Ltd