PL 2564
Thiền viện Toàn Giác - Thôn Đoàn Kết, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai - ĐT: 0918068719
Mới cập nhật: Hình ảnh lễ Giỗ lần thứ 34 của Sư Ông Thiện Tường tại Tổ Đình Giác Nguyên -
Lời Phật Dạy
Lời Phât dạy - Kinh Trung Bộ số 131
-- Xem tiếp --
Lời Phật Dạy
Lời Phật dạy - Kinh Pháp Cú số 183
-- Xem tiếp --
Video Clip
-- Xem tiếp --
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa

Hòa Thượng Thích Thiện Hoa

 

 

Danh mục sách của Cố Đại Lão HT. Thích Thiện Hoa

(được đọc và lưu dạng mp3)

 

1. Tu Tâm (01) (02) (03) (04)

 

2. Dưỡng Tánh (01) (02) (03) (04)

 

3. Nhân Quả, Nghiệp & Luân Hồi (01) (02) (03) (04)

 

4. Tứ Diệu Đế (01) (02) (03) (04)

 

5. Ngũ Đình Tâm Quán (01) (02) (03) (04)

 

6. Từ Bi Trong Đạo Phật (01) (02) (03) (04)

 

7. Chữ Hòa Trong Đạo Phật (01) (02) (03) (04)

 

8. Năm Yếu Tố Hòa Bình Của Đạo Phật (01) (02) (03) (04)

 

9. Phật Học Phổ Thông (3 quyển).

Quyển 1

Khóa 1: Thuyết Minh về Nhân Thừa Phật Giáo

(01) (02) (03) (04)

Khóa 2: Thuyết Minh Về Thiên Thừa Phật Giáo

(01) (02) (03) (04)

Khóa 3: Thuyết Minh Về Thanh văn Thừa Phật Giáo

(01) (02) (03) (04)

Khóa 4: Thuyết Minh Về Duyên Giác& Bồ Tát Thừa Phật Giáo

(01) (02) (03) (04)

 

Quyển 2

Khóa 5: Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo, 10 Tôn Phái và 2 Bài Vũ Trụ ,Nhân Sinh

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

Khóa 6 & 7: Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09)

Khóa 8: Kinh Viên Giác

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

 

Quyển 3

Khóa 9 : Duy Thức Học và Nhơn Minh Luận

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

Khóa 10 & 11: Luận Đại Thừa Khởi Tín

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

Khóa 12 : Kinh Kim Cang và Bát Nhã Tâm Kinh

(01) (02) (03) (04) (05) (06)

 

Các bài khác
Design by NINA Co., Ltd