PL 2564
Thiền viện Toàn Giác - Thôn Đoàn Kết, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai - ĐT: 0918068719
Mới cập nhật: Hình ảnh lễ Giỗ lần thứ 34 của Sư Ông Thiện Tường tại Tổ Đình Giác Nguyên -
Lời Phật Dạy
Lời Phât dạy - Kinh Trung Bộ số 131
-- Xem tiếp --
Lời Phật Dạy
Lời Phật dạy - Kinh Pháp Cú số 183
-- Xem tiếp --
Video Clip
-- Xem tiếp --
TT. Thích Thông Phương

TT. Thích Thông Phương

 

DANH MỤC PHÁP ÂM CỦA  TT.THÔNG PHƯƠNG

 

 

I. Các bài pháp vừa

Ai cũng có tâm (01) (02) (03) (04)

Bài học hạnh tùy hỷ (01) (02) (03) (04)

Bài học về lòng từ (01) (02) (03) (04)

Bài phổ thuyết của Thiền sư Duy Tác (01) (02) (03) (04)

Bản chất của tâm (01) (02) (03) (04)

Bản chất của than (01) (02) (03) (04)

Bi trí dũng (01) (02) (03) (04)

Cái biết sáng ngời muôn thuở (01) (02) (03) (04)

Chân lý bình đẳng (01) (02) (03) (04)

Chấp (01) (02) (03) (04)

Chết là gì (01) (02) (03) (04)

Chết sống (01) (02) (03) (04)

Chớ tin tâm mình (01) (02) (03) (04)

Chứng đạo ca (01) (02) (03) (04)

Chuyển hóa tâm thị phi (01) (02) (03) (04)

Coi chừng cái ngã (01) (02) (03) (04)

Coi chừng cái ý của ta (01) (02) (03) (04)

Coi chừng tự ngã mê hoặc (01) (02) (03) (04)

Của báu trong ta (01) (02) (03) (04)

Đem tâm về nhà (01) (02) (03) (04)

Đừng xem thường nhân quả (01) (02) (03) (04)

Đường về nẽo giác (01) (02) (03) (04)

Giác ngộ về nhân quả vô thường (01) (02) (03) (04)

Giải thoát tri kiến (01) (02) (03) (04)

Hạnh nhẫn nhục (01) (02) (03) (04)

Hãy nhớ cái chết (01) (02) (03) (04)

Hãy sống sáng suốt có trí tuệ (01) (02) (03) (04)

Hãy sống tốt với nhau (01) (02) (03) (04)

Kẻ thù chính ở trong ta (01) (02) (03) (04)

Kế thừa nghiệp (01) (02) (03) (04)

Không có gì cố định (01) (02) (03) (04)

Lục tổ nói về Bát Nhã (01) (02) (03) (04)

Mỗi người môt cái tôi (01) (02) (03) (04)

Ngã ái là cái gì (01) (02) (03) (04)

Nghiệp báo sai biệt (01) (02) (03) (04)

Nguồn thiền (01) (02) (03) (04)

Niệm về cái chết (01) (02) (03) (04)

Oán hận nên giải không nên kết (01) (02) (03) (04)

Phản quan tự tánh (01) (02) (03) (04)

Phát bồ đề tâm (01) (02) (03) (04)

Phật tâm (01) (02) (03) (04)

Quên mình để tìm lại chính mình (01) (02) (03) (04)

Quy sơn cảnh sách (01) (02) (03) (04)

Quyển sách cần phải học (01) (02) (03) (04)

Quyết tâm tiến đạo (01) (02) (03) (04)

Sống an lạc (01) (02) (03) (04)

Sống không phóng dật (01) (02) (03) (04)

Sống ngay thực tại (01) (02) (03) (04)

Sống với tử thi (01) (02) (03) (04)

Ta là những cái không phải ta (01) (02) (03) (04)

Tác hại của lòng sân hận (01) (02) (03) (04)

Tâm là gốc của tất cả pháp (01) (02) (03) (04)

Tam nhân Phật tánh (01) (02) (03) (04)

Tâm sanh các pháp sanh (01) (02) (03) (04)

Tập nghĩ tốt cho người (01) (02) (03) (04)

Tập nói xin lỗi (01) (02) (03) (04)

Tất cả đang biến chuyển (01) (02) (03) (04)

Thân bệnh tâm bệnh (01) (02) (03) (04)

Thế gian không hoàn toàn như ý (01) (02) (03) (04)

Thế gian vô thường (01) (02) (03) (04)

Thiền là sống ngay thực tại (01) (02) (03) (04)

Thông điệp Đức Phật ra đời (01) (02) (03) (04)

Tứ diệu đế (01) (02) (03) (04)

Tu là chuyển một cái nhìn (01) (02) (03) (04)

Tu tâm xả (01) (02) (03) (04)

Tự tánh giác ngộ (01) (02) (03) (04)

Vì sao quý vị đến đây (01) (02) (03) (04)

Vô thường (01) (02) (03) (04)

Vô thường là chân lý của thế gian (01) (02) (03) (04)

Ý nghĩa Phật Đản (01) (02) (03) (04)

Ý nghĩa sám hối sáu căn (01) (02) (03) (04)

Ý nghĩa sự chân thật (01) (02) (03) (04)

Ý nghĩa sự tùy duyên (01) (02) (03) (04)

Yếu chỉ tâm kinh (01) (02) (03) (04)

 

 

II. Các bài pháp ngắn

Ai cũng có khả năng giác ngộ (01)

Bài học giác ngộ (01)

Bỏ đói 6 căn (01)

Cái chướng lớn nhất trên đường tu (01)

Cái thấy của ta là sai lầm (01)

Chết là một sự thật (01)

Cho cái ý ăn (01)

Chớ tự khinh mình (01)

Chuyển hóa nghịch cảnh (01)

10. Coi chừng bị gạt (01)

11. Coi chừng cái tôi ích kỷ (01)

12. Cửa giác ngộ vẫn còn đang mở (01)

Cuộc đời không có êm đền như ta tưởng (01)

Cuộc đời tương đối (01)

Đạo Phật là đạo trí tuệ (01)

Đời người chỉ thế thôi (01)

Đức Phật là người cày ruộng (01)

Giác ngộ là có thật (01)

Giải thoát ngay nơi chính mình (01)

Hạnh phúc có trong ta (01)

Hãy đặt gánh nặng xuống (01)

Hãy khéo chăm sóc cái tâm (01)

Hãy sống tốt ngay hôm nay (01)

Hãy tự thắp đuốc lên mà đi (01)

Không chấp thủ (01)

Lắng nghe ngôn ngữ của Pháp (01)

Năm điều tin chắc (01)

Ngay đây bây giờ giây phút tuyệt vời (01)

Nguồn gốc đạo Phật (01)

Nhắn cho những người khách trọ (01)

Nhân quả rõ ràng (01)

Ở đâu có ta là ở đó có khổ (01)

Phát triển lòng từ (01)

Phiền não từ đâu có (01)

Phương pháp để sống an vui (01)

Quên gia đình riêng sống với gia đình chung (01)

Sân hận sức công phá đáng sợ (01)

Sân khấu cuộc đời (01)

Sống không hận thù (01)

Sống không khoảng cách (01)

Sức mạnh của nghiệp (01)

Tại sao chúng ta có mặt trên đời này (01)

Tâm làm nên tất cả (01)

Tất cả đều luôn mới mẻ (01)

Thật và hư (01)

Thế gian không có gì đảm bảo (01)

Thế gian không có gì để nương tựa (01)

Tôn chỉ tu hành xả bỏ (01)

Tu hành là xả bỏ chấp trước (01)

Tu là chuyển hóa (01)

Xuân vẫn là đây (01)

Ý nghĩa luân hồi (01)

Ý nghĩa tánh không (01)

Ý nghĩa tích cực của vô thường (01)

 

 

Các bài khác
Design by NINA Co., Ltd