PL 2564
Thiền viện Toàn Giác - Thôn Đoàn Kết, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai - ĐT: 0918068719
Mới cập nhật: Hình ảnh lễ Giỗ lần thứ 34 của Sư Ông Thiện Tường tại Tổ Đình Giác Nguyên -
Lời Phật Dạy
Lời Phât dạy - Kinh Trung Bộ số 131
-- Xem tiếp --
Lời Phật Dạy
Lời Phật dạy - Kinh Pháp Cú số 183
-- Xem tiếp --
Video Clip
-- Xem tiếp --
Thư viện phật giáo
KINH ĐIỂN DẠNG PDF

(Nguồn Hội Bông Sen - Đại Tạng Kinh VN)

 

 I. KINH NGUYÊN THỦY

 

1.  Kinh Nikaya (Pali tạng)

1. Kinh Tăng Chi Bộ - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch

2. Kinh Trung Bộ - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch

3. Kinh Trường Bộ - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch

4. Kinh Tiểu Bộ - Hòa Thượng Thích Minh Châu, Trần Phương Lan dịch

    (01) (02) (03) (04) (05) (06)

    Kinh Pháp Cú - Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch thơ

    Kinh Pháp Cú song ngữ chú giải - Thích Phước Thái

            tập [01]  [02]  [03]

5. Kinh Tương Ưng Bộ - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch

 

2. Kinh A hàm (Hán tạng)

1. Tạp A Hàm - Việt dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ

     (01) (02) (03)

2. Tăng Nhất A Hàm - Việt dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ

3. Trung A Hàm - Tuệ Sỹ dịch

     (01) (02) (03)

4. Trường A Hàm - Thích Tuệ Sỹ dịch và chú

 

II. KINH ĐẠI THỪA

001.  Kim Cang giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ

002.  Kinh 42 Chương - Hòa Thượng Thích Tâm Châu dịch

         Kinh 42 Chương - Thích Vĩnh Hóa dịch

         Kinh 42 Chương - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

003.  Kinh A Di Đà - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

         Kinh A Di Đà - Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch

004.  Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim (Việt Ngữ) - HT Thích Trí Quang dịch.

005.  Kinh Bách Dụ - Ngô Tằng Giao chuyển thơ

006.  Kinh Bát Chánh Đạo [Đại Chánh 0112] - Bùi Đức Huề dịch

007.  Kinh Bất Tự Thủ Ý [Đại Chánh 0107] - Trần Văn Nghĩa dịch

008.  Kinh Bi Hoa - Nguyễn Minh Tiến dịch

009.  Kinh Ca Diếp Phó Phật Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0393] - TN Tuệ Quảng dịch

010.  Kinh Chánh Pháp Sanghata - Hồng Như dịch

011.  Kinh Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0109] - Bùi Đức Huề dịch

012.  Kinh Đắc Vô Cấu Nữ [Đại Chánh 0339] - Thích Trí Thiện dịch

013.  Kinh Đại A Di Đà Phật [Đại Chánh 0364] - Thích Nữ Liên Hương dịch

014.  Kinh Đại Bát Nê Hoàn - Việt dịch: Thích Nguyên Hùng

                 [Mục lục],

                 Phẩm [01][02][03][04][05][06][07][08][09][10][11][12][13][14][15][16][17][18]

015.  Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển, 11 tập) 

                Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm,

                Giảo chính: Hòa Thượng Thích Quảng Độ

                Tập [01][02][03][04][05][06][07][08][09][10][11]

016.  Kinh Đại Bát Niết Bàn - HT. Thích Trí Tịnh dịch

         Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0374] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch

         Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0375] - TN Tuệ Quảng dịch

         Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0377] - TN Huệ Dung dịch

         Kinh Đại Bát Niết Bàn - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịCH

                                        tập [01][02][03][04][05][06][07][Thuật Ngữ][Tổng Quan]

017.  Kinh Đại Bi - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch

018.  Kinh Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Da [Đại Chánh 0243] 

         Chùa Châu Lâm dịch

019.  Kinh Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghị [Đại Chánh 0304]

          Nguyên Hồng dịch

020.  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phần Tu Từ [Đại Chánh 0306]

          Nguyên hồng dịch

021.  Kinh Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết [Đại Chánh 0298] - Bùi Đức Huề dịch

022.  Kinh Đại Phương Quảng Tam Giới [Đại Chánh 0311] - Thích Nữ Huệ Dung dịch

023.  Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch

024.  Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp - Nguyên Hiển

025.  Kinh Đại Thừa Hiển Thức [Đại Chánh 0347] - Thích Đạo Không dịch

026.  Kinh Đại thừa nhập lăng già - Thích Nữ Trí Hải dịch

027.  Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

028.  Kinh Di Giáo - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng

         Kinh Di Giáo - Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch

         Kinh Di Giáo [Đại Chánh 0389] - Bùi Đức Huề dịch

029.  Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bổn Nguyện [ Đại Chánh 0349] - Thích Nữ Huệ Dung dịch

030.  Kinh Địa Tạng bổn nguyện - Thích Tịnh Trí dịch

031.  Kinh Dịch diễn giảng - Kiều Xuân Dũng

032.  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT. Thích Trí Tịnh dịch

         Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán - Hòa Thượng Thích Chân Thường dịch

         Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia - Huyền Thanh dịch

033.  Kinh Độ Nhất Thiết Chư Phật Cảnh Giới Trí Nghiêm [Đại Chánh 0358]

         TN Huệ Dung dịch

034.  Kinh Dược Sư - Thích Huyền Dung dịch

         Kinh Dược Sư - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

         Kinh Dược Sư - Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng

         Kinh Dược Sư - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng

035.  Kinh Duy Ma Cật giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ

         Kinh Duy Ma Cật Trực Chỉ Để Cương - Hòa Thượng Thích Từ Thông

         Kinh Duy Ma Cật - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch

036.  Kinh Giới Hương [Đại Chánh 0117] - Trần Văn Nghĩa dịch

037.  Kinh Hiền Ngu - Thích Trung Quán dịch

038.  Kinh Hoa Nghiêm - Thích Trí Tịnh dịch

039.  Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật - Thích Trí Quang dịch

         Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật - Hòa Thượng Thích Từ Thông dịch

         Kinh Kim Cang Bát nhã ba la mật đa - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch

         Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã [Đại Chánh 0241] - Chùa Châu Lâm dịch

         Kinh Kim Cang Giảng Giải - Hòa thượng Thích Thanh Từ

         Kinh Kim Cương Bát Nhã Giảng Nghĩa - Nguyên tác: Lục Tổ Huệ Năng

                  Nguyên Hiển dịch

         Kinh Kim Cương - Osho

         Kinh Kim Quang Minh - Trí Quang dịch

040.  Kinh Lăng Già Tâm Ấn - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch

041.  Kinh Lời Dạy Cuối Cùng [Kinh Di Giáo] - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

042,  Kinh Lời Vàng - Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm dịch

043.  Kinh Mã Hữu Bát Thái Thí Nhân [Đại Tạng 0115] - Trần Văn Nghĩa dịch

044.  Kinh Mã Hữu Tam Tướng [Đại Chánh 0114] - Trần Văn Nghĩa dịch

045.  Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Cao Hữu Đính dịch

         Kinh Tỳ kheo Na Tiên - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch

046.  Kinh Nghiệm Mật Tông - Osho

047.  Kinh Nghiệm Thiền Quán - Nguyễn Duy Nhiên dịch

048.  Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm - Quảng Minh dịch

049.  Kinh Ngũ Uẩn Thí Dụ [Đại Chánh 0105] - Trần Văn Nghĩa dịch

050.  Kinh Nguyệt Minh Bồ Tát [Đại Chánh 0169] - Trần Văn Nghĩa dịch

051.  Kinh Nguyệt Quang Bồ Tát [Đại Chánh 0166] - Bùi Đức Huề dịch

052.  Kinh Nhân Quả Ba Đời

053.  Kinh Nhập Pháp Giới Thể Tánh [Đại Tạng 0355] - Thích Nữ Huệ Dung dịch

054.  Kinh Nhật Tụng - Tạng Thư Phật Học ấn hành

055.  Kinh Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới

         [Đại Chánh 0357] - TN Diệu Thuần dịch

056.  Kinh Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Đề Cương - Hòa Thượng Thích Từ Thông

057.  Kinh niệm Phật ba la mật - Thích Thiền Tâm dịch

058.  Kinh Phạm Võng - Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch

         Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Ký - Sa môn Thích Trí Minh dịch Việt

                [01] [02

         Kinh Phạm Võng Bồ Tát Lược Sớ - Thích Nữ Trí Hải

                [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09]

059.  Kinh Pháp Bảo Đàn - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch

060.  Kinh Pháp Hoa giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ

         Kinh Pháp Hoa Giảng Luận - Hòa Thượng Thích Thông Bửu

                  tập [01] [02]

         Kinh Pháp Hoa giảng giải - Lê Sỹ Minh Tùng

         Kinh Pháp Hoa Huyền Tán - Đại sư Khuy Cơ, Hòa Thượng Thích Chân Thường dịch

         Kinh Pháp Hoa Tam Muội [Đại Chánh 0269] - Nguyễn Hiển dịch

         Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Cương - Hòa Thượng Thích Từ Thông giảng

061.  Kinh Pháp Kính [Đại Chánh 0322] - Thích Đạo Không dịch

062.  Kinh Phát Giác Tịnh Tâm [Đại Chánh 0327] - Thích Ngộ Tùng dịch

063.  Kinh Phật Hoa Nghiêm Nhập Như Lai Đức Trí Bất Tu Nghị Cảnh Giới [Đại Chánh 0303] 

                 Nguyên Hông dịch

064.  Kinh Phật Thuyết A Di Đà [Đại Chánh 0366] - TN Chơn Tịnh dịch

         Kinh Phật Thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo

                  [Đại Chánh 0362] - Thích Tuệ Quảng dịch

065.  Kinh Phật Thuyết A Xà Thế Vương Nữ A Thuật Đại Bồ Tát [Đại Chánh 0337]

         TN Chơn Tịnh dịch

066.  Kinh Phật Thuyết Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân

         [Đại Chánh 0356] -  TN Diệu Thuần dịch

067.  Kinh Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0242]

          Chùa Châu Lâm dịch

068.  Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành [Đại Chánh 0330] - TN Huyền Chi dịch

069.  Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền [Đại Chánh 0345]

         TN Liên Hương dịch

070.  Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0376] - TN Liên Hương dịch

071.  Kinh Phật Thuyết Đại Ca Diếp vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp [Đại Chánh 0352]

         Thích Quang Chánh dịch

072.  Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Bồ Tát Thập Địa [Đại Chánh 0308]

          Nguyên Hồng dịch

073.  Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện Kinh [Đại Chánh 0346]

          TN Hương Trí dịch

074.  Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm

          [Đại Chánh 0359] - Thích Trí Thiện dịch

075.  Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn [Đại Chánh 0333]

          TN Chơn Tịnh dịch

076.  Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Phương Đẳng Yếu Tuệ Kinh [Đại Chánh 0348]

          TN Diệu Thuần dịch

077.  Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thập Pháp [Đại Chánh 0314] - Bùi Đức Huề dịch

078.  Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm [Đại Chánh 0363]

         TN Hương Trí dịch

079.  Kinh Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh [Đại Chánh 0350] - Thích Ngộ Tùng dịch

080.  Kinh Phật Thuyết Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0321]

         TN Hương Trí dịch

081.  Kinh Phật Thuyết Huyễn Sỹ Nhân Hiền [Đại Chánh 0324] - TN Liên Hương dịch

082.  Kinh Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0260]

         Thanh Hương dịch

083.  Kinh Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0247]

           Minh Tấn dịch

084.  Kinh Phật Thuyết Ly Cấu Thi Nữ [Đại Chánh 0338] - TN Hương Trí dịch

085.  Kinh Phật Thuyết Ma Ha Diển Bảo Nghiêm [Đại Chánh 0351] - TN Hương Trí dịch

086.  Kinh Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0248]

         Minh Tấn dịch

087.  Kinh Phật Thuyết Như Huyễn [Đại Chánh 0342] - TN Huyền Chi dịch

088.  Kinh Phật Thuyết Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn

         [Đại Chánh 0372] - TN Chơn Tịnh

089.  Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận [Đại Chánh 0396] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển

090.  Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật

         [Đại Chánh 0229] - Vân Pháp dịch

091.  Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa

         [Đại Chánh 228] - Thích Từ Chiếu dịch

092.  Kinh Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0378]

         Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch

093.  Kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật [Đại Chánh 0365]

         Thích Quang Chánh dịch

094.  Kinh Phật Thuyết Quyết Định Tỳ Ni [Đại Chánh 0325] - TN Diệu Thuần dịch

095.  Kinh Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn [Đại Chánh 0326]

         Thích Phước Nghiêm dịch

096.  Kinh Phật Thuyết Thái Tử Hòa Hưu [Đại Chánh 0344]

         Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch

097.  Kinh Phật Thuyết Thái Tử Loát Hộ [Đại Chánh 0343] - Thích Ngộ Tùng dịch

098.  Kinh Phật Thuyết Trang Nghiêm Bồ Đề Tâm [Đại Chánh 0307] - Nguyên Hồng dịch

099.  Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0328] - TN Tuệ Quảng dịch

         Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0329] - TN Huệ Dung dịch

100.  Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0334] - TN Chơn Tịnh dịch

         Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0335] - TN Chơn Tịnh dịch

101.  Kinh Phật Thuyết Ưu Điền Vương [Đại Chánh 0332] - TN Chơn Tịnh dịch

102.  Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác [Đại Chánh 0361]

         TN Huệ Dung dịch

103.  Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0360] - TN Tuệ Quảng dịch

104.  Kinh Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0331]

         TN Diệu Thuần dịch

105.  Kinh Quán Vô Lượng Thọ - Thích Thiền Tâm dịch

         Kinh Quán Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0365] - Bùi Đức Huề dịch

106.  Kinh Tam Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0110] - Bùi Đức Huệ dịch

107.  Kinh Tập Nhất Thiết Phúc Đức Tam Muội [Đại Chánh 0382] - Bùi Đức Huề dịch

108.  Kinh Tạp Thí Dụ [Đại Chánh 0204] - Trần Văn Nghĩa dịch

109.  Kinh Thái Tử Mộ Phách [Đại Chánh 0167] - Trần Văn Nghĩa dịch

110.  Kinh Thái Tử Tu Đại Nã [Đại Chánh 0171] - Trần Văn Nghĩa dịch

111.  Kinh Thắng Man - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch

         Kinh Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng

         [Đại Chánh 0353] - TN Tuệ Quảng

112.  Kinh Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn [Đại Chánh 0341] - TN Tuệ Quảng dịch

113.  Kinh Thập Thiện Giảng Giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ

114.  Kinh Thập Trụ [Đại Chánh 0286] - Bùi Đức Huề dịch

115.  Kinh Thật Tướng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0240] - Từ Niệm

116.  Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Thích Từ Thông

117.  Kinh Thủy Mạt Sở Phiêu [Đại Chánh 0106] - Trần Văn Nghĩa dịch

118.  Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0227] - Chùa Châu Lâm dịch

119.  Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0305] - Nguyên Hồng dịch

120.  Kinh Tu Ma Đề [Đại Chánh 0336] - TN Chơn Tịnh dịch

121.  Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi [Đại Chánh 2870] - Thích Chúc Hiền dịch

122.  Kinh Tương Ứng Tương Khả [Đại Chánh 0111] - Trần Văn Nghĩa dịch

123.  Kinh Tỳ Sa Da Vấn [Đại Chánh 0354] - TN Huệ Dung dịch

124.  Kinh Úc Ca La Việt Vần Bồ Tát Hạnh [Đại Chánh 0323] - TN Hạnh Giải

125.  Kinh Ưu Bà Tắc Giới - Thích Tịnh Nghiêm dịch Hán Việt

126.  Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghì Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0340]

                Thích Quang Chánh dịch

         Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0232]

                  Minh Tấn dịch

127.  Kinh Viên Giác giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ

         Kinh Viên Giác Lược Thích - Hòa Thượng Thích Trung Quán dịch

128.  Kinh Vô Lượng Thọ - Tâm Tịnh dịch

129.  Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ [Đại Chánh 0367] - TN Chơn Tịnh dịch

 

 

Design by NINA Co., Ltd